Zwroty

Zwroty

Na odstąpienie od umowy mają Państwo 14 dni kalendarzowych. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zwrot został przyjęty - NIEZBĘDNE jest dostarczenie towaru wraz z oświadczeniem zwrotu w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Najlepiej oświadczenie dołączyć do paczki ze zwracanym towarem. Zgodnie z ustawą - warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie takiego oświadczenia. Przykładowe oświadczenie zwrotu podane jest na końcu tej strony.

W przypadku zwrotu/reklamacji towar należy odesłać na adres:

NOBOBOBO Natalia Szylkin

os. Śląskie 7a/4

65-547 Zielona Góra

Tel. +48 796 799 652

E-mail: kontakt@nobobobo.com

Zwracany towar musi być starannie zapakowany i zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie posiadają Państwo oryginalnego opakowania prosimy o przesłanie towaru równie dobrze zabezpieczonego przed zniszczeniami w transporcie. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia towaru źle zabezpieczonego przez klienta.

Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić żadnych śladów użytkowania.

NIE PRZYJMUJEMY PACZEK WYSŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM.

UWAGA! W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA POWYŻSZYCH KRYTERIÓW PRODUKT ZOSTAJE ODESŁANY Z POWROTEM DO KLIENTA NA JEGO KOSZT.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do Państwa)  nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy na podane przez Państwa w powyższym Oświadczeniu numer konta bankowego. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

mię i nazwisko konsumenta                                                                                                                                                       Miejscowość, data

Adres zamieszkania

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy (nr zamówienia) ................

zawartej dnia...................................................... poprzez Sklep Internetowy www.nobobobo.com

Powód zwrotu: ...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: .......................................................................................................)

na konto nr...................................................................................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym.

                                                                                                                             podpis Konsumenta ___________________________